Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6

Herunder finder du en række faktaark, som giver en mere indgående beskrivelse af udvalgte affaldstyper - eksempelvis hvor skal det hen og eventuelle opmærksomhedspunkter, der knytter sig til affaldet.

Det kan være en god idé at udskrive de faktaark, som din virksomhed finder relevant at anvende.

Du kan tilmelde dig en liste, så du får en mail, når faktaarkene bliver opdateret. Klik her for at tilmelde dig listen. Du skal blot huske at skrive din mailadresse, dit navn og telefonnummer samt virksomhedens navn og adresse.

Affald til deponering

Asbestaffald

Batterier og akkumulatorer

Biler

Dagrenovationslignende affald

Dæk

Elektrisk og elektronisk affald

Farligt affald

Forbrændingsegnet affald

Fortroligt papir

Friturefedt og olie

Glasemballage

Imprægneret træ

Jern- og metalaffald

Metalemballage

Klinisk risikoaffald

Olie- og benzinudskillere

Pap og karton

Papir

Planglas

Plastemballage

PVC - hård og blød

Træemballage