Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Her er resultatet af din indtastning i affaldstjek.dk.

De affaldsfraktioner som du har oplyst at virksomheden har i dag, er vist i venstre kolonne. I højre kolonne kan du se hvordan du skal håndtere affaldet, så det følger affaldsreglerne.

Ved større mængder kan du med fordel rette henvendelse til en indsamlingsvirksomhed eller transportør, der kan hente affaldet på virksomhedens adresse.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte genanvendelsesanlæg, indsamlingsvirksomheder og registrerede transportører, som din virksomhed kan indgå aftale med om afhentning af virksomhedens affald.

Vælger din virksomhed at benytte en indsamlingsvirksomhed, overtager indsamlingsvirksomheden ansvaret for affaldet fra det øjeblik, at indsamleren overtager affaldet (afhenter affaldet).

Hvis din virksomhed vælger at anvende en transportør, som ikke er registreret som indsamlingsvirksomhed, har din virksomhed som affaldsproducent ansvaret for, at affaldet håndteres og behandles korrekt efter gældende regler.

Hvis du ønsker hjælp til at tjekke virksomhedens affald eller til at rette op på forholdene, kommer vi gerne på besøg og giver vejledning. Tryk på feltet ”Jeg vil gerne kontaktes” herunder, og udfyld venligst alle relevante felter i kontaktformularen. Du kan også kontakte Affald og Trafik på telefon 76 29 26 56.

På Horsens Kommunes hjemmeside www.horsens.dk under ”Erhverv” og ”Erhvervsaffald” kan hentes yderligere information om affaldshåndtering.


Resultater til dit affaldstjekAffaldstjekAktivitet
Du har ikke valgt nogen affaldstyper